4470000066 - Tapa lateral derecha PW1000                              
4470000321 - Tapa lateral izquierda PW1500                              
4470000327 - Tapa lateral derecha PW1500